Elke tweede en vierde woensdagavond van de maand is er gelegenheid om met elkaar te bidden voor elkaar, voor onze gemeente en voor de dingen om ons heen.
Een Bijbelgedeelte dat me erg aangrijpt is Lucas 18: 1-8. Een verhaal dat gaat over blijven bidden en de moed niet verliezen. Een bevestiging dat onze God Zijn kinderen die dag en nacht tot Hem roepen, recht zal doen. Een bevestiging om niet op te geven, ook niet wanneer Hij lang wacht om je te hulp te komen. De verhoring van onze gebeden is blijkbaar het probleem niet, dat zal zeker gebeuren. De vraag is of wij het volhouden om ons daaraan vast te klampen. Als God terugkomt, zal Hij dan nog wel geloof bij ons vinden? Dat is de vraag die in vers 8 wordt gesteld.
Laten we God bidden om een hart dat voor Hem brandt, om creativiteit en wijsheid om met elkaar gemeente te zijn en om Gods boodschap over te brengen aan iedereen die het maar horen wil.
Bidden kun je alleen thuis doen, maar ook met elkaar. En daarom nodigen we je uit om een keer met ons mee te komen bidden. Ervaar hoe fijn het is om in de stilte God te zoeken en zijn aanwezigheid te ervaren. Woensdag 10 oktober is er weer zo’n gelegenheid. We beginnen om 19.30 uur en 21.00 uur ronden we af. Je bent meer dan WELKOM!