Gebed voor mijn kind (10 woorden om over mijn kind uit te bidden)
– Heer, bescherm hem/haar met uw waarheid (Efeze 6: 13-17)
– Richt zijn/haar aandacht op het goede (Filippenzen 4:8)
– Vader vul zijn/haar hart met uw energie en kracht (Jesaja 40: 28-31)
– Laat hem/haar u met hart en ziel zoeken, want uw plan met hem/haar staat vast (Jer. 11:13)
– Vang zijn/haar tranen op in uw kruik en troost hem/haar (Psalm 56:8)
– Jezus laat hem/haar vast staan in uw liefde (Ef. 3:17)
– Dank U God dat U juicht over mijn zoon/dochter (Sefanja 3:17)
– Heer wijs hem/haar uw weg en onderwijs hem/haar uw wil (Psalm 25: 4en 5)
– Leer hem/haar om te voelen wat goed en kwaad is en laat hem/haar gericht zijn op uw vrede (Psalm 34: 13-15)
– Heilige Geest, leer hem/haar zelf geloven en bidden (Judas 1:20 en 21)