Zaterdag 26 september 2020 en 10 dagen van gebed daaromheen.
Er is onder christenen een beweging op gang gekomen (www.thereturn.org) om van 18 september tot 28 september speciale tijd apart te zetten om God ernstig te zoeken (roepen uit ons binnenste) en om op 26 september gebedsbijeenkomsten te organiseren. Wereldwijd wordt dit opgepakt. Een aantal van 600.000 kerken en organisaties heeft aangegeven mee te doen. Ook in Nederland groeit het aantal. Stichting op de bres voor Nederland coördineert dit. In ’s-Gravenzande willen we daarbij aansluiten.
In 2 kronieken 7:14 staat: ‘ …Als mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’
Als we deze tekst toepassen op de huidige tijd waarin wij Gods volk zijn (geënt door Zijn verbond met Israël) dan betekent het dat wij als christenen een belangrijke rol hebben in Gods weg met het Nederlandse volk. Het begint ermee om echt te gaan doen wat God van ons vraagt. Daarom vragen we in gebed in alle eenvoud waarin Hij ons wil veranderen en we laten deze verandering ook toe.
Als we dat gaan doen dan gaan we geestelijk ook die rol naar ons land verstaan door de Heilige Geest. We gaan in de plaats van ons volk namens hen vergeving vragen. De bijbel leert dat het positieve gevolgen heeft voor het land.
Hoe kun je hier gehoor aan geven?
1. Je kunt meedoen met 10 dagen bidden en vasten. Vasten houdt in dat je dagelijkse gewoonten nalaat om bewust de relatie met God te zoeken. Dit kan eten zijn, maar kan ook televisie kijken zijn. Dit kun je gewoon thuis doen. Als je je opgeeft, krijg je dagelijks informatie via de mail toegestuurd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om aan te haken bij een groep, samen ben je immers sterker dan alleen. Elke dag is er gelegenheid om enig onderwijs te ontvangen en samen bidden. (Bij voldoende aanmeldingen.) Het tijdstip wordt onderling afgestemd.
2. Op maandag 21 en 28 september wordt er gebeden in De Aar. Je kunt daar ’s morgens, ’s middags of ’s avonds naar toe om een gedeelte mee te bidden.
3. Zaterdag 26 september wordt er in De Aar een gebeds- en verootmoedigingsdag georganiseerd. Hier kun je ’s morgens, ’s middags of de hele dag bij zijn.
Ben je geïnteresseerd, heb je nog vragen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Elly van der Sar 06-23370376 of stuur een mail naar: Gebedswerk@denieuwerank.nl