Halloween is oorspronkelijk een oud, Keltisch feest. De Kelten woonden in de gebieden die nu worden gezien als Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Zij geloofden in natuurgeesten die zorgden voor vruchtbaarheid, het vee en de oogst. Op 31 oktober, Samhain, eerden zij deze geesten in het bijzonder. Deze dag stond in het teken van het eind van de oogst en het begin van de winter. De Kelten geloofden dat rond Samhain de grens tussen de echte wereld en de dodenwereld flinterdun was en ze dus contact konden leggen met de geesten. Zij eerden hun overleden voorouders en nodigden hen ook uit om mee te eten. De mensen waren ook wel bang om tijdens Samhain zelf door zo’n geest mee genomen te worden naar de dodenwereld. Daarom verkleedden ze zichzelf ook als dode of spook om de geesten te verwarren. Die zouden dan niet meer weten of ze met een dode of levende te maken hadden, waardoor ze niemand zouden meenemen naar de dodenwereld. De Bijbel is heel uitgesproken over contactlegging met de doden. Toen koning Saul de doden wilde raadplegen, was dat een gruwel voor God. De Israëlieten pakten het anders aan toen Mozes overleed en werd meegenomen door God. Ze zeiden: “We laten de dode voor wat het is en wij gaan voor het leven.” Ze trokken door en zijn niet naar hem gaan zoeken. Vanuit het christelijk geloof geloven wij dat de Bijbel zegt juist het leven te omarmen en te vieren en je niet bewust bezig te houden met de geestelijke wereld en het dodenrijk. Het is belangrijk om te onthouden dat Jezus altijd groter is dan al het donkere in de wereld. Jezus is het licht waarin wij elke dag mogen leven!
Omdat we weten dat ieder jaar in deze nacht in Nederland en in vele andere landen in de wereld rond middernacht satanisten samen komen om de tegenstander van God te bidden voor:
• vervaging van normen en waarden
• voor afbraak van Gods wetten en geboden
• voor afbraak van huwelijk en gezin
• voor verleiding van de jeugd op allerlei gebied
• voor toename van verharding en wetteloosheid in de samenleving.
Willen we deze nacht als christenen een front van gebed vormen tegen deze satanische aanvallen op de kerk en samenleving, in de verwachting dat niet de gevaarlijke invloed van satan en zijn rijk wordt uitgebreid, maar juist de zegende invloed van God en Zijn Koninkrijk!
Daarom organiseren we een gebedsketen die duurt vanaf vrijdagmiddag 18.00 uur tot zaterdagochtend 6.00 uur. Je kunt hieraan meedoen door je aan te melden om een uur mee te bidden. Dit kun je gewoon thuis doen. Als je je aanmeldt, krijg je van ons een handleiding welke je kunt gebruiken tijdens je gebedsuur.
Aanmelden via: https://www.24-7prayer.com/signup/f44072
Er kunnen meerdere bidders bidden per uur.