Bid u mee?!
In het Westland werken allerlei kerken samen om missionaire initiatieven voor jonge generaties mogelijk te maken. Gebed is een belangrijke drager van deze initiatieven.
We willen u daarom uitnodigen om samen in gebed te gaan. Samen te bidden voor alle jongeren in het Westland en alle missionaire initiatieven die er zijn of gaan komen. Te bidden of God wil geven dat jonge mensen in aanraking komen met het evangelie en de waarde van het christelijk geloof ontdekken. En nog belangrijker de Heer zelf leren kennen.

Bidt u met ons mee?!
Wanneer: Dinsdagavond 20 november om 20.00 uur
Waar: Maranatha kerk, Molenstraat 71a te Monster

Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open en is er gelegenheid om met een kop koffie of thee in de hand elkaar te ontmoeten. Ook na afloop is daar alle ruimte voor.