DIENST IN DE KIEM!

Vanwege werkzaamheden op het voetbalveld, kunnen we daar helaas dit weekend geen dienst houden. De dienst zal in De Kiem plaatsvinden.

Zondag 15 augustus, spreker Eric Moor:

Op het eerste gezicht lijkt het niet zo goed te gaan met de kerk (gemeente) in Nederland. Als we beter kijken, dan zien we iets anders.
Gods droom: een bruid voor Zijn Zoon. Hij investeert met Zijn hemelse rijkdommen in de gemeente om haar tevoorschijn te laten komen als een vrouw die Jezus uit haar hart liefheeft, Zijn karakter weerspiegelt en haar Koninklijke komaf toont in haar daden zoals Jezus tijdens Zijn dagen op aarde. Hoe meer we ons voor deze droom openen en met Hem leren meebewegen, hoe meer we met deze hemelse dynamiek in aanraking komen. Gods droom is een vrouw met een innerlijke schoonheid. Een schone ziel die één van binnen is. Wij zijn hierbij nodig.
Vandaar deze zondag de vraag: Hoe werken wij mee aan Gods verlangen om de kerk te genezen?