“Ik ben getrouwd, maar eigenlijk al weduwe”, aldus een partner van
iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al
heeft verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie ben je
als je dat zelf niet meer weet? Dementie gaat over de kernvragen van ons
leven. Het tast de grondvesten van ons bestaan aan en het heeft grote
impact op het leven van naasten. Onder leiding van Tim van Iersel denken
we na over deze thema’s. We gaan met elkaar in gesprek en daarbij zal
Tim van Iersel praktische handreikingen geven hoe je mensen met
dementie en hun naasten kunt betrekken bij de gemeenschap.
Tim van Iersel is werkzaam als geestelijk verzorger en ethicus bij
Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) en auteur van “Godvergeten,
Gedachten over geloof en dementie”.
Datum: maandag 10 februari 2020-20.00u
Plaats: Dorpskerk, Langestraat 34, tel 0174 413473