Spreker dominee Wout van Haften, zangleiding Gerdy van Erven.
Aanvang 19.30 uur. Deze dienst is online te volgen via de livestream.

Op vrijdag 10 april om 19.30 zal de Goede vrijdag dienst online plaatsvinden. We gedenken  Jezus lijden en sterven, juist ook in deze ongewone tijd, door met elkaar zingen, te bidden en ons verdiepen in Gods Woord met een overdenking. Tijdens deze dienst mogen we ook het avondmaal met elkaar vieren.

Een ieder kan op zijn eigen plek meedoen, zet voorafgaande aan de dienst alvast wat spullen klaar zo kunnen we tijdens de dienst ‘samen’ het brood en de wijn nemen. Voor het brood dat we breken, kun je matzes of (wit) brood kopen. Voor het bloed dat vergoten is, kan een willekeurige wijn of druivensap gebruikt worden. Wil je graag een echte avondmaalswijn gebruiken? Dan kun je die bij o.a. Kaasmeester Richard in ’s-Gravenzande kopen.

In deze dienst heeft Gerdy van Erven zangleiding en Wout van Haften zal preken over het Licht dat de duisternis verdrijft.

Korte inleiding op de overdenking van Wout van Haften:

In deze tijd van onthouding en afstand t.o.v. elkaar herdenken we, dat de duisternis die ons omringt ons kan leiden naar het Licht, dat Jezus heet.
De vraag “waarom laat God dit toe” is volstrekt misplaatst.
Zoals dat ook het geval is, wanneer we ouders, scheppers en liefhebbers van hun kinderen,  zouden voorhouden waarom ze er niets aan doen wanneer kinderen een weg gaan, waar je je zorgen over maakt.

Ik las een prachtig stuk tekst van een onbekende auteur. Vrij  vertaald:
“we ontwaakten in een totaal andere wereld, waarin Parijs niet langer romantisch is, de Chinese muur geen fort meer lijkt en Mekka leeg is.
Knuffels en kussen zijn wapens geworden, terwijl het niet meer opzoeken van onze verwanten als een daad van liefde wordt gezien. De wereld heeft de mens als in kooien geplaatst en maakt ons meer dan ooit duidelijk, dat wij niet nodig zijn om de aarde mooier en beter te maken. De natuur is beter geworden nu de mens zich heeft moeten terugtrekken, uit angst voor de ronddwalende dood.
En komen we ooit terug op aarde, bedenk dan dat we gasten zijn en geen heersers”.
Wout van Haften spreekt over het Licht dat de duisternis verdrijft. En dat vieren we.