Gratis vakantie voor 100 gezinnen op bijstandsniveau

Voor veel mensen in Nederland is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend door gebrek aan geld. Om hen ook de gelegenheid te geven een fijne vakantie te vieren, biedt Het vakantiebureau (partner van Kerk in Actie) samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken aan voor gezinnen op bijstandsniveau. Wanneer je een gezin met jonge en/schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen)op bijstandsniveau kent dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kun je de diaconie benaderen (via diaconie@pgsgravenzande.nl). De diaconie kan samen met het betreffende gezin de aanvraag inclusief korte motivatie indienen. Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren worden alleen aanvragen van gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en jaren niet op vakantie zijn geweest, in behandeling genomen. Aanmelden bij de diaconie kan tot uiterlijk 29 maart a.s.