Achter in mijn tuin staat een jonge druif. Ik heb hem gekregen van de gemeente ‘De nieuwe Rank’ in ’s Gravenzande, waar ik een paar keer per jaar mag voorgaan. Een hele inspirerend jonge en gezegende gemeenschap, die in 10 jaar tijd uitgroeide tot een volwaardige gemeente van zo’n 400 bezoekers per dienst.

Deze druif staat nu te pronken tegen de muur van onze schuur. De druiven, die er nu aanzitten zijn dit seizoen groot geworden. De rank bevat drie trossen en daar ben ik blij mee. Maar het duurde wel even, voordat het kleine druifje zich ontwikkelde tot een smaakvolle zoete witte druif.

Daar moest ik aan denken. Het eindresultaat wat nu aan de rank hangt heeft een proces van groei achter zich. En dat is nu precies wat ik bedoel als ik over ‘groeien in karakter’ schrijf. Het proces, waar u en jij doorheen bent gegaan heb je gemaakt tot wie je nu bent. Alles kan daaraan meegewerkt hebben, zoals pijn, promotie, successen en teleurstellingen, geduld en wachten. Wat te denken als het om Jozef gaat, voordat hij de roeping tot tweede man in Egypte kon aanvaarden? Daar ging een heel proces aan vooraf, waarin Jozef werd getraind om met afwijzing, pijn, leugen en bedrog om te leren gaan.

Daar wil ik maar mee zeggen, dat groeien in karakter het eindresultaat altijd zich verbonden weet met het verleden. Ze kan niet zonder dat. En als ik eerlijk ben, weet ik me juist daarom en daarin gedragen, ja weet ik me er doorheen gedragen om vol te houden en de positie in te nemen van het nu. Dank zij Jezus Christus, Die het beeld van groeien ons voorhoudt in Johannes 15.

Ben jij een dienend leider of een dienaar met je gaven, die je van de Geest ontvangen hebt? Wees je dan bewust van het feit, dat je daar gekomen bent door Gods genade en inspireer de ander om van daaruit en daarin ook te leven in liefde, tot opbouw van jullie inspirerende gemeente de Nieuwe Rank.

In liefde verbonden,

Jan van Egmond