Telkenmale is het bestuur van Stichting Joy4Joep verheugd over en dankbaar voor de bijdragen vanuit de diaconie van De Nieuwe Rank. Wat een ontzettend mooi gebaar dat er met enige regelmaat voor Joep wordt gecollecteerd en dat zoveel gemeenteleden zich betrokken voelen bij het welzijn van Joep. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd. Ook onlangs mocht de penningmeester weer een bedrag van € 264 in de boeken bijschrijven. Dankzij uw bijdragen kunnen onvermijdbare en (soms ook dure) zorgkosten voor Joep door de stichting vergoed worden.

Onze dank daarvoor!

Het bestuur van Stichting Joy4Joep