Zondag 12 januari: spreker Bernd-Jan Gosseling, zangleiding Arjen Molenaar, dienstleiding Ilse Lamers.
Ik wil met jullie nadenken over wie God voor ons is. God is zo groot dat alleen Hij deze titel “U alleen bent AWESOME” kan dragen.
Verschillende namen uit de bijbel: Jehova (Exodus 3:13-15), God is Heilig (Openbaringen 4:8-11), El-shaddai (Genesis 49:22-26) beschrijven wie Hij is, of zeggen iets over Zijn karakter of Zijn aard.
Ik wil met jullie de nadruk leggen op de GROOTHEID van God en hoe we Hem beter kunnen leren kennen en hoe deze woorden ons daarbij kunnen helpen.
Onze hoofdtekst is: Maleachi 1:11 en 14b