Stel, je hebt geen geld voor eten; koop je dan zeep? Dit is de realiteit voor veel mensen in Mozambique. Help jij mee en zorg je daarmee voor schone handen? We zetten deze stations neer, zodat mensen op allerlei plekken hun handen kunnen wassen en daarmee de verspreiding van het corona virus kunnen verminderen. Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer NL76 INGB 0000815198 t.n.v. NGW o.v.v. 231.02 Mozambique Projecten. Ook deze gift is fiscaal aftrekbaar.
Gebruik deze gegevens en je geld komt goed terecht. We wensen je Gods vrede toe in deze roerige tijd. Leoni en Daniel Wierstra