Zondag 10 maart, spreker ds. Henk Zeeman, zangleider Mirjam Leerdam en dienstleider Margret van der Houwen.

Deze zondag zijn we in De Nieuwe Rank toe aan het vijfde wonder van het kruis!

De soldaten deden Jezus een rode soldatenmantel om. Ze vlochten een doornenkroon en zetten deze op zijn hoofd waardoor Jezus voor de vijfde keer begon te bloeden, (Mat. 27:29-30).

Deze ‘kroning’ was een profetische handeling waardoor God wil laten zien dat Jezus gekomen is om gekroond te worden met de vloek van ons leven.

Jezus lijdt onder de vloek in onze plaats! Hij loopt zó het lot tegemoet waartoe de gevallen mens verdoemd was.

Hij leidt ons zó onder de vloek vandaan en bevrijdt ons tot een nieuw leven.

De vraag is of wij de kroon van het Nieuwe Leven dragen? Heersen wij?