Zondag 26 januari, spreker Bert Reinds, zang- en dienstleiding Gerdy van Erven.

Het opvoeden van kinderen is meer dan het uitproberen en toepassen van methoden, dat heb jij ook allang ontdekt. De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt. Zie het als een onderhoudsbeurt voor je gezin. Niet omdat er problemen zijn, maar om ze te voorkomen.
Daarom hebben wij als gemeente Bert Reinds bereid gevonden om op zondagmorgen 26 januari en op woensdagavond 29 januari te komen spreken over “Het HART van opvoeden”.
Zondag 26 januari 2020 spreekt Bert Reinds in de dienst.
Thema: Het hart van opvoeden: Geen stappenplan maar een relatie
Een kind is een cadeau van God aan deze wereld. Jij, opvoeder, mag in onvoorwaardelijke verbondenheid jouw kind uitpakken, zichtbaar worden wie hij of zij is. Opvoeden is daarom in de kern niet het toepassen van stappenplannen maar een relatie aanbieden, niet een vat vullen maar een vlam ontsteken. Wat zegt de Bijbel erover en hoe pas je dat praktisch toe? Hoe dat zit zal Bert Reinds uitleggen.