Het hart van Opvoeden door Bert Reinds

Het opvoeden van kinderen is meer dan het uitproberen en toepassen van methoden, dat heb jij ook allang ontdekt. De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt. Zie het als een onderhoudsbeurt voor je gezin. Niet omdat er problemen zijn, maar om ze te voorkomen.
Daarom hebben wij als gemeente Bert Reinds bereid gevonden om op zondagmorgen 26 januari 2020 en op woensdagavond 29 januari 2020 te komen spreken over “Het HART van opvoeden”.
Zondag 26 januari 2020 spreekt Bert Reinds in de dienst.
Thema: Het hart van opvoeden: Geen stappenplan maar een relatie
Een kind is een cadeau van God aan deze wereld. Jij, opvoeder, mag in onvoorwaardelijke verbondenheid jouw kind uitpakken, zichtbaar worden wie hij of zij is. Opvoeden is daarom in de kern niet het toepassen van stappenplannen maar een relatie aanbieden, niet een vat vullen maar een vlam ontsteken. Wat zegt de Bijbel erover en hoe pas je dat praktisch toe? Hoe dat zit ga ik uitleggen.

Cursusavond 29 januari 2020:
Thema: Het hart van opvoeden: Het beste voor je kind, maar wat is dan het beste?
Wanneer je een druif (wijnstok) koopt, en je afvraagt: Hoe komt een druif het best tot zijn recht, hoe draagt hij het meest vrucht? zijn de volgende vier vragen bepalend voor het tot zijn recht komen:
– Wat wil ik met de druif,
– Welke groeiomstandigheid geeft de meeste vrucht,
– Welke bouwstoffen heeft ie nodig,
– Wie is verantwoordelijk voor het groei en snoei proces.
Ons thema kan je hiermee vergelijken. Vanuit het perspectief van het kind is de vraag: “Wat is het beste voor het kind, Wat heeft het kind nodig om steeds meer zichtbaar te worden zoals God hem of haar heeft bedoeld.” In deze avond gaat het over opvoedvisie, opvoedhouding, opvoed-handelen en opvoedverantwoordelijkheid. We gaan ook op deze avond met elkaar in gesprek, om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen
Praktische informatie
Locatie/tijd: zondagochtenddienst 26 januari gebouw De Kiem 10:00 uur
Cursusavond woensdag 29 januari gebouw De Brug ’s-Gravenzande
Om 19:30 staan koffie en thee klaar; om 19:45 starten we.

Kosten: een vrijwillige bijdrage
Contact: voor vragen kun je contact met ons opnemen via cursus@denieuwerank.nl