PRAYER, misschien komt het je wel bekend voor. Het is namelijk de term waarmee we de zes kernwaarden van De Nieuwe Rank samenvatten. Meer lees je daarover in onze Missie & VisieHet komende jaar gaan we deze kernwaarden verder uitdiepen door middel van diensten, andere activiteiten en een lesprogramma voor thuiskringen.
We starten in januari met een project genaamd: Luisterend bidden. We gebruiken een werkboek van New Wine met diverse thema’s en oefeningen. Op 10 en 17 januari, 7 en 21 februari, 14 en 28 maart zullen de preken hierover gaan. Het is de bedoeling om de preek in de bestaande thuiskringen te bespreken met het daarbij behorende werkboek. Echter sommige kringen durven  door de corona niet met de hele groep samen te komen. We hebben bedacht dat de thuiskringen zich ook tijdelijk kunnen splitsen in groepjes van 2 of 3. Eigenlijk is het met dit thema ook wel fijner om dit in een klein groepje te bespreken en ook makkelijker om eens extra af te spreken als je bijvoorbeeld het hoofdstuk nog niet hebt afgerond.
Zit je nog niet in een thuiskring? Misschien is dit ‘het’ moment om je aan te sluiten. Want  DNR heeft als speerpunt dat de gemeente uit diverse (thuis)kringen bestaat. Dit om naar elkaar om te zien. Meeleven, elkaar bemoedigen, van elkaar leren, ervaringen delen, zijn elementen van ‘gemeente zijn’ die het beste in een kleine groep tot uiting komen. Sluit je dus aan is onze wens. Stuur een mailtje naar Marja of Nico Heus: thuiskringen@denieuwerank.nl Bij hen kan je ook het boek bestellen. Kosten € 10,-
Zit je al in een kring? Vraag dan aan je kringleider of hij het al besteld heeft. Andere activiteiten zijn in verband met de nog onbekende coronasituatie in de komende tijd lastig te plannen en organiseren. We hebben besloten om een aantal activiteiten als de omstandigheden het toelaten, steeds als een soort pop-up (op korte termijn) te organiseren en communiceren. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief en de website in de gaten.