Zondag 15 november, spreker dominee Henk Zeeman, zangleider Rianne de Zeeuw en dienstleider Ilse Lamers.

Mijn ‘laatste’ Heilig Avondmaal in DNR. Zondag vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Wat bijzonder dat ik met het voorgaan in deze dienst afscheid mag nemen van De Nieuwe Rank. Wat zou ik graag voor het laatst willen beklemtonen? Ik heb een last op mijn hart om iets te delen over de betekenis van evangelisatie in onze wereld! Hiermee raken we natuurlijk direct aan het hart van De Nieuwe Rank. We staan bekend als een ‘evangeliserende kerk’. Maar hoe geven we uiting hieraan? Hoe geven wij de Blijde Boodschap van Jezus door aan deze wereld die van God niets meer schijnt te (willen!) weten?
We lezen samen met elkaar Johannes 4 vers 4-10 en 1 Korinthiërs 11 vers 23-29. Hiermee dus een vriendelijke uitnodiging aan u allen. Kom deel samen met ons in de liefde van God en ontdek het geheim van het Leven dat Jezus ons aanreikt.