de familie Wierstra?
Er is stabiliteit nadat Leoni en Daniel met hun kinderen, in hun nieuw gebouwde huis zijn getrokken. Wat een zegen dat zij dit voor elkaar hebben gekregen. Rens gaat inmiddels naar school. Dit was wel erg wennen maar inmiddels lukt het met een lieve juffrouw en kinderen om zich heen die hij kent vanuit Jeugd met een Opdracht.
Leoni is gestart met een mini Discipelschapstraining (DTS). Wat is het toch nodig in dit land dat mensen onderwezen worden. In het huwelijk zitten dingen flink mis, vertrouwen ontbreekt in de meeste gevallen. Dat zorgt natuurlijk voor instabiele gezinnen. Vaders hebben vaak meerdere vrouwen, waardoor er meer financiële problemen zijn, maar daarnaast natuurlijk ook een slechter huwelijk/relatie.
Daniel is aan het werk in en om het terrein van Jeugd met een Opdracht om het achterstallig onderhoud bij te werken.
Dankbaar zijn Leoni en Daniel voor de maandelijkse ondersteuning die zij krijgen van hun vaste sponsoren. Helaas blijkt er nog een maandelijks tekort te zijn. Mogelijk bent u ook bereid om hen te ondersteunen. Dit kan bij de NGW (Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie). Deze stichting heeft een ANBI-status, hierdoor is de gift fiscaal aftrekbaar. Je kunt je gift overmaken via NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW onder vermelding van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231.