de familie Wierstra?
Het gaat goed! En dat is mooi om te horen. We mogen God daarvoor danken!
Daniel heeft zich gestort op het groot onderhoud. En is op het moment bezig met het verven van de school waar Rens normaal gesproken naar toe gaat. Vanwege corona gaat Rens hier echter niet meer naar toe en dat zal waarschijnlijk dit hele jaar ook niet meer gebeuren. Een uitdaging voor Leoni. Het geven van onderwijs komt nu volledig op haar schouders neer.
Ook een gevolg van corona is, dat het verkondigen van het evangelie wordt bemoeilijkt, het werk waarvoor de familie naar Mozambique is vertrokken. Er mogen bijvoorbeeld geen samenkomsten worden gehouden waardoor een mini discipel training school (DTS) niet mogelijk is. Daar waar mogelijk wordt er wel geëvangeliseerd met tot gevolg dat de schoonmaakster van Leoni en Daniel tot geloof is gekomen. Wekelijks houdt de familie een Bijbelstudie waar zij en de guards aan deelnemen. Met een mooi resultaat.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona is het plan om in Nampula les te gaan geven aan een groep Jeugd met een Opdrachters en wordt er een bezoek gebracht aan een aantal collega’s, die verderop wonen.
Wilt u Leoni en Daniel meenemen in uw gebed? Dat zij lichamelijk en financieel gezond mogen blijven en dat zij het werk mogen verrichten waarvoor zij zijn vertrokken.
Een lieve groet van de TFC ‘s-Gravenzande namens Leoni en Daniel