de familie Wierstra?
Op het moment van schrijven zijn zij aan het reizen naar Nederland.
Wat een mooi vooruitzicht had moeten zijn, is nu een spannende reis.
Corona heeft veel invloed op het verloop hiervan. De spanning vooraf maar ook nog steeds bij iedere stop. De eerste stap is gemaakt met de auto naar Nampula, op vrijdag staat de reis gepland Maputo en moet er een covid test plaats vinden. Deze test ervaren Leoni en Daniel als door God gezonden. Het is niet vanzelfsprekend dat er testen ter beschikking zijn. Als alles verloopt zoals gepland zullen zij uiteindelijk op dinsdag 2 februari landen op Schiphol. Bid u mee dat zij een veilige en voorspoedige reis zullen hebben?
Wilt u de familie Wierstra steunen? Dan kunt u, uw gift overmaken via NL76INGB0000815198 t.n.v. Stichting NGW onder vermelding van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231.