Omdat we op deze manier het werk van onze Here Jezus kunnen en mogen doen willen Leo en Bram zich weer inzetten voor de arme bevolking in Albanië ,door een vracht met hulpgoederen daar te brengen.
Opwekking 561, Nederig van hart, heeft Bram persoonlijk heel erg geraakt en de Heer heeft hem in december 2019 toen door dit lied laten zien dat hij dit werk kan en mag doen, voor en door onze Heer Jezus.

Beste Mensen,

Ondanks de moeilijke tijd waarin we nu leven, met al zijn beperkingen, gaat het transport van hulpgoederen naar Albanië door de stichting Hoop voor Albanië, zij het met de nodige aanpassingen nog altijd ‘gewoon’ door.

Daarom willen Leo en Bram zich ook dit keer weer voor H.v.A. en de arme Albanese bevolking, die deze hulpgoederen nog steeds nodig hebben, inzetten.

Dit transport gebeurt met een door de stichting beschikbaar gestelde vrachtwagen. Aan dit transport zijn de nodige kosten verbonden, zoals brandstof, tol en veerboot .

Om de stichting Hoop voor Albanië, welke de ANBI status heeft, te ontlasten van deze kosten, vragen wij u om H.v.A. en ons financieel te ondersteunen om

dit transport te kunnen uitvoeren. Het plan is om op woensdag 28 oktober te vertrekken. Zaterdag, zondag en maandag zijn we dan in Albanië.

Vervolgens hopen we dinsdagmorgen uit Italië richting huis te vertrekken.

Wilt u ons financieel ondersteunen  dan kunt u uw gift overmaken

op rek.nr.: NL52RABO 0353 0707 77  o.v.v. Rit Leo en Bram.

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun.

Vriendelijke groet,

Leo en Bram