De afgelopen maanden hebben we met een projectgroep een heel traject doorlopen. We hebben de identiteit van onze gemeente, De Nieuwe Rank, herijkt aan de hand van verhalen van gemeenteleden. Dit helpt ons het verhaal van De Nieuwe Rank beter te vertellen. Behalve woorden, zijn ook beelden belangrijk en ondersteunend aan dit verhaal. Daarom zijn we ook aan de slag gegaan met een nieuwe huisstijl. Een uniforme uitstraling, die past bij onze identiteit en ons verhaal. is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van (nieuwe) gemeenteleden en het verspreiden van het evangelie van Jezus.

De komende weken zullen we jullie in een serie van drie verhalen informeren over de loop en de uitkomst van dit traject. In deel 1 van de serie stellen we graag de projectgroep aan jullie voor en nemen we jullie mee in het onderwerp.

De Nieuwe Rank, een verhaal dat 12 jaar terug begon…
Ruim 12 jaar geleden is De Nieuwe Rank ontstaan door mensen die het op hun hart kregen om jeugd, die uitgegroeid was bij Fel3, een nieuwe plek te geven. De bestaande traditionele kerk sloot onvoldoende aan. Met laagdrempelige en aansprekende diensten konden we hen, maar ook kerkverlaters binden aan een nieuwe gemeente. Een ongelooflijk mooi initiatief waar we nog steeds blij om zijn en van genieten. Na een aantal pilotdiensten zijn we stap voor stap gegroeid naar een volwaardige gemeente; de gemeente die we vandaag de dag zijn.

Het verhaal van De Nieuwe Rank doorvertellen
In die twaalf jaar zijn we als gemeente blijven ontwikkelen, groeien en leren. We willen het verhaal van De Nieuwe Rank blijven vertellen aan de mensen om ons heen… Maar daar moesten we wel (opnieuw) wat vragen voor beantwoorden.
Wie zijn wij als De Nieuwe Rank? Waar geloven we in? Waar staan we voor? En hoe kunnen we dit verhaal op een goede manier in het Westland en omstreken vertellen? Met deze vragen is een aantal mensen vanuit Communicatie afgelopen jaar aan het werk gegaan. We zijn gemeenteleden gaan interviewen over de momenten in hun leven waarop De Nieuwe Rank een positieve ontwikkeling of verandering teweegbracht. We merkten dat het belangrijk was om dit verhaal weer op te halen en daaruit volgde dat we op zoek wilden gaan naar een nieuwe huisstijl die dat verhaal ondersteunt.

We werden door Marina Kapteyn, een communicatieadviseur voor kerken, geadviseerd ons verhaal verder aan te scherpen, zodat de boodschap nog duidelijker overgebracht kan worden. Naast het evangelie hebben kerken ook de verhalen van mensen nodig om te bouwen aan de kerk van morgen. Verhalen van mensen zijn informatiebronnen die in allerlei situaties betekenisvol en waardevol zijn. Verhalen van mensen kunnen bijvoorbeeld duidelijk maken:

  • wat de kernwaarden / identiteit / kracht van een gemeente is
  • waarom veranderingen soms niet goed van de grond komen
  • waarom mensen doen wat ze doen en waar ze de motivatie voor hun werk vandaan halen.
  • waarom er muren blijven bestaan tussen groepen / kerken

Werkgroep
Om deze verhalen naar boven te krijgen hebben we vorig jaar een werkgroep opgericht van mensen uit de volle breedte van de gemeente. Mensen van het eerste uur, mensen die actief zijn binnen de gemeente en uiteraard mensen uit verschillende generaties. De werkgroep bestaat uit: Eelco Hordijk, Elly vd Sar, Rianne de Zeeuw, Danielle vd Beukel, Keetie vd Wel en Berrie de Mik.

Op zoek naar verhalen.
Als werkgroep zijn we aan de slag gegaan met het ophalen van verhalen van gemeenteleden. We hebben gemeenteleden gevraagd ons mee te nemen in een situatie waarin zij blij en dankbaar waren dat ze onderdeel waren van de Nieuwe Rank. Zo hebben we twaalf verschillende verhalen opgehaald om vervolgens het verhaal van De Nieuwe Rank te kunnen (her)schrijven. Benieuwd naar het centrale verhaal van De Nieuwe Rank? Lees dat in ons volgende artikel.

De afgelopen maanden hebben we met een projectgroep een heel traject doorlopen. We hebben de identiteit van onze gemeente, De Nieuwe Rank, herijkt aan de hand van verhalen van gemeenteleden. Dit helpt ons het verhaal van De Nieuwe Rank beter te vertellen. Behalve woorden, zijn ook beelden belangrijk en ondersteunend aan dit verhaal. Daarom zijn we ook aan de slag gegaan met een nieuwe huisstijl. Een uniforme uitstraling, die past bij onze identiteit en ons verhaal. is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van (nieuwe) gemeenteleden en het verspreiden van het evangelie van Jezus.

De komende weken zullen we jullie in een serie van drie verhalen informeren over de loop en de uitkomst van dit traject. In deel 1 van de serie stellen we graag de projectgroep aan jullie voor en nemen we jullie mee in het onderwerp.

De Nieuwe Rank, een verhaal dat 12 jaar terug begon…
Ruim 12 jaar geleden is De Nieuwe Rank ontstaan door mensen die het op hun hart kregen om jeugd, die uitgegroeid was bij Fel3, een nieuwe plek te geven. De bestaande traditionele kerk sloot onvoldoende aan. Met laagdrempelige en aansprekende diensten konden we hen, maar ook kerkverlaters binden aan een nieuwe gemeente. Een ongelooflijk mooi initiatief waar we nog steeds blij om zijn en van genieten. Na een aantal pilotdiensten zijn we stap voor stap gegroeid naar een volwaardige gemeente; de gemeente die we vandaag de dag zijn.

Het verhaal van De Nieuwe Rank doorvertellen
In die twaalf jaar zijn we als gemeente blijven ontwikkelen, groeien en leren. We willen het verhaal van De Nieuwe Rank blijven vertellen aan de mensen om ons heen… Maar daar moesten we wel (opnieuw) wat vragen voor beantwoorden.
Wie zijn wij als De Nieuwe Rank? Waar geloven we in? Waar staan we voor? En hoe kunnen we dit verhaal op een goede manier in het Westland en omstreken vertellen? Met deze vragen is een aantal mensen vanuit Communicatie afgelopen jaar aan het werk gegaan. We zijn gemeenteleden gaan interviewen over de momenten in hun leven waarop De Nieuwe Rank een positieve ontwikkeling of verandering teweegbracht. We merkten dat het belangrijk was om dit verhaal weer op te halen en daaruit volgde dat we op zoek wilden gaan naar een nieuwe huisstijl die dat verhaal ondersteunt.

We werden door Marina Kapteyn, een communicatieadviseur voor kerken, geadviseerd ons verhaal verder aan te scherpen, zodat de boodschap nog duidelijker overgebracht kan worden. Naast het evangelie hebben kerken ook de verhalen van mensen nodig om te bouwen aan de kerk van morgen. Verhalen van mensen zijn informatiebronnen die in allerlei situaties betekenisvol en waardevol zijn. Verhalen van mensen kunnen bijvoorbeeld duidelijk maken:

  • wat de kernwaarden / identiteit / kracht van een gemeente is
  • waarom veranderingen soms niet goed van de grond komen
  • waarom mensen doen wat ze doen en waar ze de motivatie voor hun werk vandaan halen.
  • waarom er muren blijven bestaan tussen groepen / kerken

Werkgroep
Om deze verhalen naar boven te krijgen hebben we vorig jaar een werkgroep opgericht van mensen uit de volle breedte van de gemeente. Mensen van het eerste uur, mensen die actief zijn binnen de gemeente en uiteraard mensen uit verschillende generaties. De werkgroep bestaat uit: Eelco Hordijk, Elly vd Sar, Rianne de Zeeuw, Danielle vd Beukel, Keetie vd Wel en Berrie de Mik.

Op zoek naar verhalen.
Als werkgroep zijn we aan de slag gegaan met het ophalen van verhalen van gemeenteleden. We hebben gemeenteleden gevraagd ons mee te nemen in een situatie waarin zij blij en dankbaar waren dat ze onderdeel waren van de Nieuwe Rank. Zo hebben we twaalf verschillende verhalen opgehaald om vervolgens het verhaal van De Nieuwe Rank te kunnen (her)schrijven. Benieuwd naar het centrale verhaal van De Nieuwe Rank? Lees dat in ons volgende artikel.