Terugblik op het leven van Hendrik Jan Streefkerk.
Op dinsdag 19 januari namen we afscheid van Henk Streefkerk, de man van Nannie, Kamperfoeliestraat 6, 2691 DV. De vader van 3 dochters: Yvonne, Margot en Esther, de schoonvader van Cees en Hans en de opa van 3 x 3 kleinkinderen: Stephanie, Shirley, Jessy, Fabienne, Ruben, René, Bart, Gijs en Daan. Op 27 februari 1939 kwam hij in Zwijndrecht ter wereld als oudste in een gezin van 5 kinderen. In Dordrecht leerde hij Nannie Vliegenthart kennen. In het voorjaar van 2021 zouden ze 60 jaar getrouwd zijn. Hij kwam al op jonge leeftijd bij de marechaussee terecht. Verhuisde daarom naar ’s Gravenzande. Op zijn 55e nam hij functioneel leeftijd ontslag (FLO). Vervolgens werkte hij bij zijn schoonzoon Marco in de kas. Henk was stipt en plichtsgetrouw. Afspraak is afspraak en tijd is tijd. Hij kon moeilijk stil zitten en had een grote behoefte om iets te doen. Liever hulp geven, dan hulp vragen. Hij leerde zijn dochters om te klussen. Genoot als Bourgondiër van het goede leven, van bridgen en tuinieren. Erg trots was hij op zijn kinderen en kleinkinderen. Via zijn gereformeerde opvoeding kwam hij in aanraking met het christelijk geloof. Samen met Nannie ging hij naar de Noorderkerk. Daar voelde hij zich op den duur niet meer thuis. Hij keek op zondagmorgen liever naar de kerkdiensten van Edgar Holder. Die stimuleerde hem om een gemeente te zoeken, waar hij zich wel kon thuis voelen. Samen met Nannie vond hij een nieuw kerkelijk thuis in de evangeliegemeente Parousia te Naaldwijk. Later in de Nieuwe Rank. Hij leerde respectvol omgaan met anders denkenden en anders gelovigen. Probeerde niet te oordelen, als zijn dochter met een Roomskatholieke vriend thuis kwam. Geloven werd meer een zaak van zijn hart dan van verplichtende regels. Het laatste jaar kampte hij met uitgezaaide darmkanker. Thuis overleed hij op 13 januari. Gelukkig kon hij ontspannen heen gaan. Gods genade was voor hem genoeg. Moge zijn leven voor de hele familie een bron van inspiratie blijven. Mark Verrips