Beste gemeenteleden, wij willen u graag op de hoogte brengen van de huidige situatie van onze Stichting in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Onze Stichting verzorgt sinds de fusie samen met de beheerders alle activiteiten en evenementen in De Brug en De Kiem.

De laatste jaren met gestaag succes en vooruitgang: betere kostenbeheersing, hogere omzet en een duidelijke managementstructuur.

Maar het zijn zware tijden voor De Kiem en De Brug tijdens deze corona crisis. Meer dan 80 evenementen die ingepland stonden, zijn vanaf half maart geannuleerd. Zowel de kerkelijke alsmede de commerciële omzet is tot nul gereduceerd.

De kosten trachten wij zo laag mogelijk te houden o.a. door gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid. Wij hebben een aanvraag ingediend bij de overheid betreffende de NOW regeling, waarbij de overheid een groot deel van de loonkosten van de beheerders en het overige personeel overneemt. Een deel is op dit moment zelfs al overgemaakt door de rijksoverheid.

Omdat de Stichting twee gebouwen exploiteert tikken de vaste lasten dubbel zo hard aan.

Naar verwachting zal het boekjaar 2020 dan ook worden afgesloten met een aanzienlijk exploitatie tekort . Een uiterst vervelende situatie waar wij allemaal mee te maken hebben.

Echter onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar de mensen die persoonlijk corona leed mee moeten maken.

Toch hopen wij, als bestuur samen met de beheerders en het personeel dat u het plezier, de liefde en vreugde ook na deze crisis weer gaat vieren!

Als wij hier ons steentje in bij kunnen dragen dan nodigen wij u graag uit om dit bij weer bij ons te doen! De deuren gaan zo snel als mogelijk weer open!

Het ga u goed, met vriendelijke groet, namens het bestuur Stichting Zalencentra Westland

Clarens van der Hout (Voorzitter)