Zondag 4 oktober, spreker Gerard Lock, zangleiding Mirjam Leerdam en dienstleiding Ellen Prins.

Zondag 4 oktober is het ‘Israëlzondag’.

De bedoeling van deze zondag is dat Israël centraal zal staan in de overdenking, maar het zal vooral gaan over de GOD van Israël.

Gods beloften voor Israël, maar ook voor ons zijn ‘Ja en Amen’ en Hijzelf zal er zorg voor dragen dat die beloften ook vervuld zullen worden.

Israël is Gods eerstgeboren zoon en door genade mochten ook wij daarbij komen.

En juist over die genade voor Israël en ook voor ons, zullen we zondag nadenken, met als uitgangspunt één van Israëls belangrijkste feest: ‘Grote Verzoendag’.

De schaduwbeelden van dit feest monden uit in de vervulling van het offer op Golgotha.

Wanneer we iets van die schaduwbeelden gaan begrijpen wordt het volbrachte werk van Christus alleen maar mooier.