De Jaarrekening Kerkbeheer 2017 is recent door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. Een verkort overzicht van deze Jaarrekening kunt u vinden op de website: www.pgsgravenzande.nl. Deze blijft hierop staan tot eind november 2018.

Het heeft dit jaar langer geduurd voordat we de Jaarrekening gereed hadden; 2017 was nl. het eerste operationele jaar van de PGG. Dit heeft veel administratief werk met zich mee gebracht.

Op vrijdag 2 november 2018 bent u van 19.00 – 19.30 uur van harte welkom in de Brug, waar iemand van Kerkbeheer aanwezig zal zijn om, waar nodig, uitleg en toelichting te geven op deze Jaarrekening.

Gert van Santen,

scriba Algemene Kerkenraad.