Het jaarthema in DNR 2021 is: ‘PRAYER’

Komend jaar gaan we aan de slag met dit thema. Eerst even uitleg waarom. Van het woord PRAYER heeft DNR in het begin 6 kernwaarden opgesteld. Zie hiervoor de site: www.denieuwerank.nl/missie-visie/
We gaan dus aan de slag onder andere tijdens de diensten. Maar ook met andere activiteiten en in de thuiskringen. We starten in januari met een project genaamd: luisterend bidden. We gebruiken een werkboek van New Wine met diverse thema’s en oefeningen. Op 10 en 17 januari, 7 en 21 februari, 14 en 28 maart zullen de preken hierover gaan. Het is de bedoeling om de preek in de bestaande thuiskringen te bespreken met het daarbij behorende werkboek. Echter sommige kringen durven door de corona niet met de hele groep samen te komen. We hebben bedacht dat de thuiskringen zich ook tijdelijk kunnen splitsen in groepjes van 2 of 3. Eigenlijk is het met dit thema ook wel fijner om dit in een klein groepje te bespreken. En op deze manier is het ook makkelijker om eens extra af te spreken als je bijvoorbeeld het hoofdstuk nog niet hebt afgerond.
Zit je nog niet in een thuiskring? Misschien is dit ‘het’ moment om je aan te sluiten. Want DNR heeft als speerpunt dat de gemeente uit diverse (thuis)kringen bestaat. Dit om naar elkaar om te zien. Meeleven, elkaar bemoedigen, van elkaar leren, ervaringen delen, zijn elementen van ‘gemeente zijn’ die het beste in een kleine groep tot uiting komen. Sluit je dus aan is onze wens. Stuur een mailtje naar Marja of Nico Heus: thuiskringen@denieuwerank.nl Bij hen kun je ook het boek bestellen. Kosten € 10,-
Zit je al in een kring? Vraag dan aan je kringleider of hij het al besteld heeft.
Andere activiteiten zijn in verband met de nog onbekende coronasituatie in de komende tijd lastig plan- en organiseerbaar. We hebben besloten om een aantal activiteiten, als de omstandigheden het toelaten, steeds als een soort pop-up (op korte termijn) te organiseren en te communiceren. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief en de website in de gaten.