Zondag 30 december, spreker in deze leerdienst Ton Nap, zangleider Arjen Molenaar en dienstleider Margret van der Houwen.

Jezus zien
Bijbelgedeelte: Lucas 2:25-35
Simeon zag met geestelijke ogen – geleid door de heilige Geest: in deze Baby die door zijn ouders in de tempel werd gebracht zag hij Jezus, de Messias. Hij zag het en loofde God om ‘de redding die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’(Luc.2:30-32)
Nee, wij zien Jezus niet met eigen ogen, maar we kunnen Hem zien en kennen door met geestelijke ogen te kijken:
-naar Zijn Namen: Jezus, Redder, Messias, Vredevorst, wonderbare Raadsman, …
-naar Zijn karakter: liefde, goedheid, barmhartigheid, bewogenheid, genade, kracht, wijsheid, …
-naar Zijn daden: Hij genas, Hij richtte mensen op, Hij sprak geen kwaad maar zegende, Hij deelde, Hij …
-naar Zijn woorden: Heer, U heeft woorden van eeuwig leven ; tot wie anders zullen we / kunnen we gaan ?