Zondag 28 juni, spreker Mark Verrips, zang- en dienstleiding in handen van Gerdy van Erven

Weet waar je aan begint als je christen wordt. Het is niet de kortste weg naar geluk. Dat zien we in Jezus’ leven terug. Hij ondervond weerstand. Evenzo kun je als christen tegenspraak en tegenstand verwachten. Niet als je je overtuiging stil houdt en er niets mee doet. Maar wel wanneer je laat blijken waar je voor staat. Als je openlijk voor of tegen zwarte piet bent, krijg je met tegenspraak te maken. Niet als je zwijgt. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op negatieve reacties vanuit hun naaste omgeving. Schrik niet van afwijzing. Weet waar je aan begint, maar besef wel dat jullie in zijn ogen veel waard zijn. Veel meer waard dan een stel eenvoudige mussen. Dit kunnen we lezen in Mattheus 10. Hierin staat de 2e lange preek, die Mattheus ons voorlegt. De 1e is de bergrede (mattheus 5-7). Deze 2e preek is bedoeld als toerusting van de leerlingen die worden uitgezonden. Ze bevatten instructies voor hun stage periode. In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Tot versterking van onze verbondenheid met de afgewezen, vervolgde en opgestane Heer