Zondag 22 maart, spreker Gerard Lock, zangleider Rianne de Zeeuw en dienstleider Rommie van Essen.

Deze dienst is alleen online te volgen de link van de livestream is:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1795-De-Nieuwe-Rank

Als leidraad hiervoor zullen we spreken over ‘het gebed van Hanna’. U kunt dit vinden in 1 Samuël 1 vers 9-16. Wanneer we dit Bijbelgedeelte vluchtig lezen zouden we zeggen: ‘Hanna bidt voor een kind en God verhoort haar gebed’. Maar wanneer we het loflied van Hanna lezen in 1 Samuël 2 vers 1 -10 lezen we nergens dat zij dankt voor de geboorte van haar zoon Samuël. Wat we wel lezen is dat Hanna God groot maakt en verder in de toekomst kijkt en wat ze dan ziet staat in vers 10b. We lezen daar over de komst van Jezus zelf. En juist dat moet ons tot nadenken stemmen met de vraag: waarvoor en hoe bad Hanna? Met andere woorden, waar was in haar bidden het ‘keerpunt’. Bij bidden is het niet allereerst de vraag of wij wel verhoord worden, maar of Jezus de plaats in ons leven kan innemen die Hem toekomt.