Zoals u vorige week hebt kunnen lezen zullen er ook dit jaar weer kerstpakketten worden uitgedeeld. Om de ontvangers een mooi gevuld pakket te geven hebben we uw hulp nodig.
Helaas kunnen we dit jaar u niet persoonlijk vragen boodschappen te halen en deze voor de dienst in te leveren. Maar we geloven er in dat ook dit jaar u actief zult deelnemen aan de actie. Dat kan door een bedrag over te maken op de rekening van DNR NL78RABO0150219156 o.v.v.kerstpakketten actie. Ook kunt u ervoor kiezen om de boodschappen zelf te kopen en de boodschappen af te leveren bij Voorberg Schoenen aan de Langestraat 251 te ’s-Gravenzande. Dit kan op de onderstaande momenten:
Vrijdag 11 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Zaterdag 12 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Vrijdag 18 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Zaterdag 19 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur
De boodschappen die nodig zijn in het pakket zijn:
een pak koffie, pakje luxe thee, een pak vruchtensap, beschuit, hagelslagmix, soep, luxe vruchtencompote, spuitbus slagroom, kleine kerststol, snacktoast, roomboter zoutjes, belgische chocolaatje, kerstkoekjes en een fles aanmaak limonade.
De werkgroep DNR in actie