Hoe u mensen kunt opgeven om te ontvangen en hoe u mee kunt doen om het een geslaagde actie te laten zijn.

Het inzamelen van de boodschappen heeft afgelopen zondag een auto vol met tassen boodschappen opgeleverd. Daarvoor dank.
Uiteraard kunt u nog steeds spullen inleveren. Op zondag 16 december zal er wederom een auto bij de ingang klaar staan om de boodschappen in ontvangst te nemen. Bent u niet in de gelegenheid om zondag de boodschappen mee te nemen dan kunt u ook afleveren bij Koos van der Kooy, Strandweg 5.
Wanneer u geen briefje heeft en toch een bijdrage wil leveren, dan hier nogmaals de pakketjes:
Het pakket van € 7,50 tot € 9,-: snack toast, roomboter zoutjes, Belgische chocolaatjes, kerstkoekjes, fles aanmaak limonade. Het grotere pakket van €11,- tot €13,- bevat: koffie, thee, vruchtensap, beschuit, winter-hagelmix, soep, luxe compote, spuitbus slagroom en een kleine kerststol (let a.u.b op de houdbaarheids-datum). Deze 2 pakketjes worden samengevoegd in 1 kerstpakket.

Inmiddels beginnen de aanmeldingen voor de pakketten/bloemengroet binnen te stromen. Wilt u ook iemand opgeven, dan kunt u hiervoor de link gebruiken https://denieuwerank.us11.list-manage.com/track/click?u=7e4a7fbb0bef02802737a09c7&id=8045bf96d7&e=30a0666a0c Dit kan tot 18 december.
En dan te bedenken dat we ook nog 40 pakketten naar Spoorwijk willen brengen.

Voor wie mee wil helpen met het inpakken van de pakketten en/of ronddelen, zij kunnen zich aanmelden via de mail: dnrinactie@denieuwerank.nl . Hulp bij inpakken kunnen we nog gebruiken op vrijdagmiddag 21 december, aanvang 14.00 uur. Een pakket/bloemetje wegbrengen gebeurd op vrijdagavond en zaterdag. Meld je aan!