Babygroep: Annet de Lijster en Arianne Boon.

Peutergroep: Karin van Antwerpen, Mariska van Staalduinen en Hanna de Boer.

Wanneer het wordt aangegeven mogen de kinderen van 2-4 jaar en de kinderen van de basisschool naar Promiseland.