Babygroep: Margreet van der Ende en Stefan de Zeeuw.

Peutergroep: Rosie de Groot, Joyce van Oosten en Keetie van der Wel.

Wanneer het wordt aangegeven mogen de kinderen van 2-4 jaar en de kinderen van de basisschool naar Promiseland.