Babygroep: Jeannette van der Velden en Hanna de Boer.

Peutergroep: Karin van Antwerpen en Kevin Voskamp.

Wanneer het wordt aangegeven mogen de kinderen van 2-4 jaar en de kinderen van de basisschool naar Promiseland.