Het eerder aangekondigde King’s Kids paasfeest dat gehouden zou worden op woensdag 8 april in De Kiem, gaat vanwege de corona-crisis niet door.