Woensdagavond 11 december speciale gebedsavond in De Brug over klanktaal
Deze avond zullen we onder leiding van Eric Moor onderzoeken wat de Bijbel zegt over klanktaal
Is deze taal voor ons toegankelijk of was het een taal die alleen de eerste christenen hebben gesproken? En zo ja, wat zou deze taal voor ons kunnen betekenen in 2019? Deze vragen en nog meer zullen aan de orde komen. De avond zal uit twee delen bestaan. In het eerste deel onderzoeken we de Bijbelteksten, na een korte pauze, in het tweede gedeelte is er voor, wie dat wil, gelegenheid om zich uit te strekken om deze taal te ontvangen. Je kunt dus ook in de pauze naar huis gaan. Ben je nieuwsgierig geworden of heb je al lang het verlangen om met dit thema aan de slag te gaan? Je bent van harte welkom. De avond zal om 19.30 uur beginnen en rond 21:15 uur sluiten we de avond af.