Zoals bekend wordt u elk jaar in de maanden april en mei benaderd om loten te kopen  voor Bazar De Kiem en Bazar De Brug. In deze bijzondere tijd met vergaande maatregelen is het  volgens ons niet gepast om contact met u op te nemen met het verzoek om ook voor dit jaar loten te kopen. Voor ons prijzenpakket zijn wij mede afhankelijk van ondernemers / sponsors, ook zij verkeren in een onzekere periode voor zowel het bedrijf als ook de medewerkers.        In overleg met de voorzitters van beide Bazars en het CvK is besloten om de verkoop van loten voorlopig uit te stellen en hierover later alsnog een besluit te nemen. Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd  wensen wij u het allerbeste toe.                        Een vriendelijke groet namens beide Bazars en het CvK.                        Jacco Besuyen , Marius Berkel en Arno van Alphen.