Vanuit het Kernteam willen we onze dank en waardering uitspreken voor het fantastische lustrum feest van afgelopen weekend. Het was in een woord: fantastisch. We hebben kunnen genieten van een afwisselend programma voor ieder wat wils. En onze dank en waardering zijn zeker ook bedoeld voor de enorme inzet van diverse Nieuwe Rankers die hieraan hebben meegewerkt. Talenten zijn benut op velerlei terreinen. Samenwerking en verbinding zijn een mooi resultaat. Het was een zeer geslaagd weekend, ter ere van Hem.
Het Kernteam