Op donderdagavond hebben we in een sobere viering afscheid genomen van Meef Pietertje Esther Haaring , de dochter van Mark en Michelle, de zus van Fie en Fijs, Rederijkerstraat 21. Het is triest om na Fijs ook Meef te moeten loslaten. Een maand lang heeft ze gevochten voor haar leven. We baden om het wonder van groei en behoud. Helaas bleek ze toch te zwak. Bij het afscheid zongen we over de parel in Gods hand. In het vertrouwen dat Hij niet zal loslaten wat zijn hand aan haar begonnen is.  Mark Verrips