Enkele weken geleden vroeg de Michagroep van Stichting “Hoop voor Albanië” u te helpen de armen in Albanië te steunen door een zak meel van 25 kg. te sponsoren. En aan die oproep hebben velen gehoor gegeven. Door uw bijdrage aan dit project kon afgelopen week 1100 zakken meel worden uitgedeeld. Bovendien worden deze week nog 200 voedselpakketten uitgedeeld. Geweldig!!!

Namens de Albanese bevolking en de Michagroep ’s Gravenzande heel veel dank voor uw ondersteuning