Door Corona en de aardbevingen in Albanië zijn veel mensen hun baan verloren. Zij krijgen geen geld binnen om zichzelf en hun gezinnen te voorzien van de nodige bestaansmiddelen. Stichting “Hoop voor Albanië” wil hen graag helpen met zakken meel om de winter door te
omen. Helpt u mee om veel armen van meel te voorzien? Voor € 15,00 koopt u een zak meel van 25 kg waarvan een gezin een maand kan leven. Om transportkosten te besparen worden de zakken meel in Albanië gekocht. De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn dat ze bij de gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen. Mogen we op uw steun rekenen? U kunt het bedrag voor een of meerdere zakken meel overmaken naar rekening NL52 RABO 0353 0707 77 t.n.v. Stichting Hoop voor Albanië
onder vermelding van meel-actie 2020 . Stichting Hoop voor Albanië heeft de ANBI status. U kunt het gedoneerde bedrag dus opvoeren als gift bij uw belastingopgave.
Namens de Michagroep ’s Gravenzande en de Albanese bevolking daarvoor alvast heel veel dank.