Meer over de Bijbel leren

Met veel plezier doet een aantal leden van de Nieuwe Rank de Evangelische Toerusting School: ‘In 4 jaar door de Bijbel’. Wilt u, wil jij ook een proefles mee beleven? Je bent welkom!
Voor meer informatie en aanmelding, klik hier

Marja en Nico Heus