Wie zijn wij?

Missie

De Nieuwe Rank wil een missionaire gemeente zijn die, al pionierend, als gemeente mensen wil helpen om te groeien in het geloof in Jezus Christus en/of mensen wil helpen het Christelijk geloof te (her)vinden.

Visie

De Nieuwe Rank wil een biddende, lerende en groeiende gemeente zijn, voor jong en oud; met extra aandacht voor jongeren. Wij willen met de Bijbel open, een laagdrempelige, gastvrije gemeente zijn. Als missionaire gemeente richten we ons op de rand- en buitenkerkelijken om hen (weer) in contact te brengen met God en Zijn kerk.We vinden het belangrijk dat de gemeente bestaat uit diverse (thuis)kringen. Omzien naar elkaar, meeleven, elkaar bemoedigen, van elkaar leren, ervaringen delen, zijn elementen van gemeente zijn die het beste in een kleine groep tot uiting komen.
We willen een actieve geloofsgemeenschap zijn, waarin vele mensen betrokken zijn vanuit een persoonlijke relatie met God en (daardoor) een bijdrage leveren aan de samenkomsten, doordeweekse activiteiten en speciale acties.
Als leidraad voor De Nieuwe Rank hebben we kernwaarden opgesteld met als acroniem PRAYER. Door gebed mogen we grote dingen verwachten. Daarnaast staat iedere letter voor een andere kernwaarde: Pionieren, Relaties, Aanbidding, Youth (jeugdigheid), Echtheid en Realiteit. Als bijlage staan de kernwaarden verder beschreven, zodat duidelijk is waar wij als De Nieuwe Rank voor willen staan.

Strategie

De missie en visie willen we uitwerken door strategische keuzes:

 • We willen in onze diensten de Bijbelse boodschap op een vernieuwende manier bij de mensen brengen om te komen tot het volgen van Jezus Christus.
 • De gemeente onderwijzen vanuit het Woord van God om te groeien naar geestelijke volwassenheid.
 • Als gemeente willen we het individueel en gezamenlijk gebed stimuleren, zodat er vernieuwing kan komen en geestelijke groei.
 • Bouwen aan onderlinge relaties en gemeenschap, mede door deelname aan (thuis)kringen te stimuleren.
 • We willen omzien naar elkaar en we bieden ondersteuning, waar nodig.
 • Zorgen dat kinderen en jongeren graag in De Nieuwe Rank komen door eigentijds kinder- en jongerenwerk, waarin ze Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
 • Stimuleren dat mensen een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente door hun talenten en gaven in te zetten.
 • Zoeken naar wegen om rand- en buitenkerkelijken te bereiken.
 • Uitgroeien naar een zelfstandige gemeente binnen PKN ’s-Gravenzande met een eigen ‘evangelische kleur’. We willen een onderdeel zijn van de plaatselijke PKN om samen te werken aan geestelijke groei in ’s-Gravenzande.
 • Daar waar we de kerkelijke eenheid in ’s-Gravenzande kunnen versterken, dragen we actief bij aan gezamenlijke activiteiten. Daarnaast worden er eigen DNR activiteiten ontplooid.
  Het inzetten van nieuwe (social)media om onze doelen te bereiken.

Kernwaarden: PRAYER

De Nieuwe Rank streeft ernaar dat gebed (prayer in het Engels) een centrale rol heeft in de gemeente. Door het gebed zal er vernieuwing en groei komen. We willen een biddende, lerende en groeiende gemeente zijn. Daarnaast staat iedere letter voor een andere kernwaarde:

P Pionieren. We zijn een pioniersgemeente, een gemeente in wording. We willen ontdekken, ontwikkelen en vernieuwen. Samen als gemeente de bakens verzetten en ons gebied vergroten. We mogen een plek zijn waar mensen hun gaven kunnen leren ontdekken, ontwikkelen en inzetten.
R Relaties. We willen iedereen stimuleren om tot een persoonlijke relatie te komen met onze Vader God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. We willen bouwen aan onderlinge relaties binnen de gemeente, waar een ieder zichzelf mag en kan zijn. Waar onderlinge betrokkenheid is en we samen mogen groeien in geloof en gemeenschap.
A Aanbidding. We willen de Vader, Zoon en Heilige Geest eren en aanbidden als gemeente en als gemeentelid. We willen onze gaven en talenten inzetten om te bouwen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Y Youth; jeugd(igheid) in het Engels We willen gemeente zijn voor jong en oud, maar met extra aandacht voor jongeren. Als jongeren graag in De Nieuwe Rank komen, is deze ook aantrekkelijk voor ouderen.
E Echtheid en authentiek. We willen authentiek en echt zijn en een verschil maken in onze omgeving. Uitstralen wat het geloof voor ons persoonlijk betekent. Ons ervoor inzetten. We mogen ons leven invulling geven tot Zijn eer!
R Realiteit. Ook in deze tijd is de Vader, Zoon en Heilige Geest een realiteit. Hij is betrokken met ons, met ons dagelijks leven. Hij is (oneindig) groot, creatief, liefdevol, trouw en vol van genade.

We mogen van onze God grote dingen verwachten voor ons persoonlijk en als De Nieuwe Rank!