De Michagroep van Stichting “Hoop voor Albanië” kan terugkijken op een
zeer geslaagde stamppotbuffetavond bij museum Piet Mostert op 8 februari
jl. 65 personen genoten van erwtensoep en diverse stamppotten, door de
Michaleden zelf gemaakt. Met tot slot een heerlijk toetjesbuffet. De kers op
de taart was natuurlijk een rondleiding door dit museum. De netto opbrengst
van deze avond is € 1.130,00. Dit bedrag is bestemd voor de projecten in de
werkweek dit najaar in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan.