NACHT VAN GEBED
‘Blijf voor ons bidden!’ Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt.
Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bidden we, samen met andere christenen,
een nacht lang voor de vervolgde kerk.
Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd.
Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni van
20.00 tot 06.00 uur.
Je kunt op twee manieren meebidden:
– In kleine groepjes tijdens de samenkomst in Het Kruispunt (Van Lennepstraat 39) van 20.00
tot 2.00 uur. (of een gedeelte hiervan) Open Doors heeft een aantal landen gekozen waar we voor gaan bidden. We bidden elke keer voor de situatie nadat we er eerst een inspirerend filmpje over hebben gezien. In groepjes wordt doorgaans hoorbaar gebeden. Je kan echter ook in jezelf meebidden als je dat prettiger vindt.
Gedurende de avond zal een spreker van Open Doors te gast zijn en vertelt uit eigen ervaring over de situatie van vervolgde christenen in een land waar hij/zij zelf met Open Doors is geweest.
– Thuis, er is weer een digitaal rooster: https://www.24-7prayer.com/signup/e9b7e6 ,waarin je aan kunt geven welk uur (uren) je wilt bidden. Je kunt de uren kiezen die je zelf wilt, ongeacht hoeveel bidders zich al hebben aangemeld voor dat uur.
Als je je hebt aangemeld via de link, krijg je binnenkort van ons informatie hoe je het gebedsuur kunt invullen. Als je mee wilt bidden in Het Kruispunt kun je komen zonder opgave.
Namens het interkerkelijk gebedsteam, Wim, Marianne, Eric, Gerda en Elly