In de afgelopen periode heeft de beroepingscommissie verslag uitgebracht aan het Kernteam over een nieuwe voorganger. Momenteel worden er vervolggesprekken gevoerd met een kandidaat. Meer kunnen we er op dit moment niet over zeggen maar we zullen u nader informeren zodra dit kan. We blijven uw gebed vragen voor Gods leiding bij dit alles.
Scriba Arjan Vermeer