Project: renovatie van het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan

 Elbasan is een stad in centraal Albanië. Hier staat één van de weinige psychiatrische ziekenhuizen van Albanië. Het ziekenhuis telt 310 bedden verdeeld over negen afdelingen.

De meeste patiënten zijn verstandelijk gehandicapt. Ze zitten eigenlijk hun hele leven al in het ziekenhuis en hebben voor het overgrote deel niemand die naar hen omkijkt De patiënten hebben een erg laag ontwikkelingsniveau. Lezen en schrijven kunnen ze niet. Ze zijn zelden buiten het ziekenhuis geweest. Er worden geen activiteiten met de patiënten gedaan. Niemand van de patiënten heeft persoonlijke bezittingen, zelfs geen tandenborstel. Ze hebben geen eigen kleding, geen geld en de meesten hebben ook geen familie die naar hen omziet.

De patiënten zijn ondergebracht op kale sombere kamers en sombere verblijfsruimten.

Op de kamers die bestemd zijn voor 6 of 8 patiënten liggen 12 tot 14 patiënten op doorgezakte en verroeste bedden. De wasruimte van het ziekenhuis is sterk verouderd, vies en onwerkbaar.

De was wordt gedroogd in de tuin van het ziekenhuis en de hekken dienen als waslijn.

De Michagroep uit ’s Gravenzande is al een aantal keren daar geweest om e.e.a. op te knappen; o.a.  een nieuwe toiletgroep, wasmachines, elektriciteit, keukenblok, bedden, matrassen, tafels, stoelen en kasten. De muren zijn geverfd.

Met de bewoners zijn activiteiten gedaan (o.a. sjoelen, dansen, spellen).

De Westlandse werkgroep van Hoop voor Albanië (i.s.m. de ’Micha-groep’) zet zich de komende dagen weer in om middels de verkoop van oliebollen en appelflappen geld in te zamelen voor o.a. dit project. Daarnaast willen we de nodige voedselpakketten kopen voor de armste in het noorden van Albanië.

De oliebollen en appelflappen (goudrenetten met amandelspijs) worden ook dit jaar weer gebakken door bakkerij Gebr.v.d. Berg.

 Vanaf dinsdag 29 december kunt u terecht bij onze stands in ’s-Gravenzande en Maasland

– op woensdag 30 en donderdag 31 december ook in Monster.

op oudejaarsdag ook in de Maranathakerk in Maassluis.

Belangrijk: neem contant geld mee, want u kunt (nog) niet pinnen !!!!!  (wel in Maasland)