Omzien naar elkaar

Binnen De Nieuwe Rank vinden wij relaties heel belangrijk. In de eerste plaats gaat het dan om de relatie met God. We willen groeien in onze relatie met Jezus Christus, de Zoon van God, onze Redder.  Maar ook onderlinge relaties zijn voor ons belangrijk. Omzien naar elkaar in lief en leed. Als gemeente willen we veel in kleine kringen bij elkaar komen (link naar kringen). Binnen deze kringen krijgt het omzien naar elkaar gestalte en leren gemeenteleden elkaar in kleine groepen goed kennen.

Het kan ook zijn dat er bepaalde zaken zijn die binnen een kring liever niet besproken worden of die vragen om een meer persoonlijk contact. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het pastorale team van De Nieuwe Rank. Op dit moment is dit team al wel gevormd en we hopen deze mensen binnenkort aan de gemeente voor te stellen en in de bediening te stellen. Wanneer u of jij behoefte hebt aan contact met iemand van het pastorale team, neem dan contact via het contactformulier.

Gebed
De kernwaarden van De Nieuwe Rank zijn opgesteld naar aanleiding van de letters uit het Engelse woord PRAYER, dat gebed betekent. Dit laat zien dat binnen onze gemeente gebed een belangrijke plaats in neemt. We willen een biddende gemeente zijn omdat er kracht uit gaat van het gebed. In al het werk binnen en vanuit onze gemeente willen we ons laten leiden door de Heer, Hem volgen en Hem dienen.

In Spreuken 3:5 en 6 lezen we: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” Biddend willen we onszelf en ons werk steeds opnieuw weer aan Hem opdragen, vertrouwend op Zijn hulp en leiding. Hij baant voor ons de weg.

Binnen De Nieuwe Rank komt de gebedskring op elke 2e en 4e woensdagavond van de maand bij elkaar in De Kiem. Deze avonden beginnen om 19.30 uur. Met elkaar wordt er gezongen, we lezen uit de Bijbel en nemen de tijd om met elkaar te bidden voor onze gemeente en voor elkaar.Iedereen is van harte welkom om deze avonden bij te wonen. Wanneer de groep erg groot is, maken we kleine groepen waarin we met elkaar bidden.

In de diensten is er altijd ruimte om te vragen om gebed. Dit kan door het invullen van de gebedsbriefjes bij de ingang. Deze briefjes worden door de mensen van welkom en nazorg aan de spreker overhandigd, die er in de dienst voor zal bidden. Ook is het mogelijk om te vragen om persoonlijk gebied. Na iedere dienst staan er mensen bij het kruis die graag naar je luisteren en met je willen bidden.

Voor contact met de gebedskring kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Voor vragen of opmerkingen over het gebed in De Nieuwe Rank kunt u contact opnemen met Keetie van der Wel.